Veilig werken als hoogste prioriteit

Een kop in de landelijke dagbladen die niemand in onze branche wil lezen: ‘Aantal dodelijke ongelukken op bouwplaatsen stijgt (https://nos.nl/artikel/2223767-aantal-dodelijke-ongelukken-op-bouwplaatsen-stijgt.html)’. Deze onwenselijke cijfers benadrukken voor ons opnieuw hoe belangrijk het is om veilig te werken. Want geen enkel bouwproject is een noodlottig ongeval waard.

 

Gelukkig hebben wij het afgelopen jaar helemaal geen ongevallen gekend in ons bedrijf. Daar zijn we heel blij mee. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje, dus wij vinden het zeer terecht dat er steeds meer aandacht is voor veiligheid op de bouwplaats. Al onze monteurs beschikken over een VCA certificaat, waarvan een groot aantal ook een VCA-VOL Diploma hebben (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA). Werken met persoonlijke beschermingsmiddelen en valbeveiliging is verplicht. We geven onze medewerkers ook instructies over bijvoorbeeld de juiste wijze van opbouwen van steigers, opgeruimde werkplekken, het goed afdichten van gaten en zorgen voor veilige leuningen bij (tijdelijke) trappen. Als collega’s onderling zien dat zaken niet kloppen, dan wijzen we elkaar daarop. Het is tenslotte een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Zien we een onveilige situatie? Dan lossen we het ter plekke op.

 

VCA keurmerk

In maart 2018 is de jaarlijkse audit weer met succes uitgevoerd. Het keurmerk is een bewijs dat ons bedrijf aan de wettelijke eisen op het gebied van arbo, veiligheid en milieu voldoet. Onze VCA administratie was goed op orde. Tijdens de audit is gekeken naar onze RI&E (risico inventarisatie en evaluatie), de administratie van de periodieke keuring van onze gereedschappen en materieel en ons VCA handboek. Ook is gecontroleerd dat al onze operationele medewerkers en leidinggevenden beschikken over een geldig diploma, net als de door ons ingehuurde ZZP-ers. Alles was volgens de inspecteur piekfijn in orde. En dat moet ook. Zorgen voor de veiligheid van onze mensen doen we goed, of niet.

 

FSC en PEFC keurmerk

Een andere audit waarvoor we opnieuw geslaagd zijn, is die van de PEFC en FSC keurmerken. Met deze keurmerken tonen wij aan dat wij werken met houtproducten uit duurzaam beheerd bos. Elk stuk hout dat we inkopen voor een project, registreren we. Indien de opdrachtgever het wenst, krijgt deze dit overzicht en daarmee de garantie dat we voor die opdracht alleen eerlijke materialen hebben gebruikt.

VCA-certificering VCA-certificering