VCA en FSC keurmerken opnieuw verlengd

Elke opdrachtgever vraagt erom: het VCA-keurmerk. We kunnen ons werk niet doen zonder. En terecht. Het keurmerk is een bewijs dat ons bedrijf aan de wettelijke eisen op het gebied van arbo, veiligheid en milieu voldoet.

 

Voor het behoud van het VCA keurmerk wordt elk jaar gecontroleerd of alles binnen ons bedrijf nog in orde is. Afgelopen maart was de audit en daarvoor zijn we glansrijk geslaagd. Onze VCA administratie was goed op orde. Tijdens de audit is gekeken naar onze RI&E (risico inventarisatie en evaluatie), de administratie van de periodieke keuring van onze gereedschappen en materieel en ons VCA handboek. Ook is gecontroleerd dat al onze operationele medewerkers en leidinggevenden beschikken over een geldig diploma, net als de door ons ingehuurde ZZP-ers. Het doel is te zorgen dat er geen ongevallen plaatsvinden.

 

Duurzaam hout

Naast veiligheid is duurzaamheid voor ons belangrijk. Veel projecten die wij uitvoeren worden BREEAM gebouwd. BREEAM is een meetinstrument voor de beoordeling van de duurzaamheid van gebouwen. Het keurmerk beoordeelt onder andere de eigenschappen van het gebouw, bijvoorbeeld of er duurzame materialen zijn gebruikt. Dus krijgen we regelmatig de opdracht te werken met FSC en PEFC goedgekeurd hout. Voor deze keurmerken hebben we in december een tussentijdse audit gekregen. Ook daarvoor zijn we geslaagd.

 

Met deze keurmerken tonen wij aan dat wij werken met houtproducten uit duurzaam beheerd bos. Wereldwijd zijn er twee internationaal erkende systemen voor certificering van duurzaam bosbeheer en de handelsketen: PEFC en FSC. Wij mogen beide voeren. Daarvoor registreren we elk stuk hout dat we inkopen voor een project. De opdrachtgever krijgt dat overzicht en daarmee de garantie dat we voor die opdracht alleen duurzaam hout hebben gebruikt.

VCA 1ster logo-03 VCA 1ster logo-03
FSC-kleur FSC-kleur
pefc-logo pefc-logo